TJENESTER
Design & Produktutvikling
Verktøy & Produksjon
Sammenstilling
Referanser


INFORMASJON
Hjem
Om STP
Kontakt oss

Om STP

STP tilbyr alt fra delleveranser (komponenter mv) til levering av komplette produktpakker (industrielle produkter) hvor de ferdige produktene er testet og emballert etter spesifikasjon fra kunden. Noen produkter er ikke innom våre kunder i det hele tatt, men distribueres fra STP direkte til de lokasjoner våre kunder ber oss om. Dette forenkler logistikk og ressursbruk hos våre kunder som igjen medfører lavere kostnader.

Forretningside’: Tilby gode produksjonsløsninger tilpasset kundens forutsetninger og behov til konkurransedyktige priser.

 STP er kostnads effektivt organisert med kun 4 medarbeidere i Norge. Disse innehar i sum mer enn 60års erfaring innen produktutvikling og industrialisering av produkter. Det har siden 1999 vært en gradvis styrking av nettverket i Asia, hvor leveranser har gått fra å være komponenter til i dag også å omfatte komplette produkter.