TJENESTER
Design & Produktutvikling
Verktøy & Produksjon
Sammenstilling
Referanser


INFORMASJON
Hjem
Om STP
Kontakt oss

Sammenstilling

I de tilfeller hvor produkter består av mange delkomponenter av ulik art, vil kundene ofte ha store fordeler av å velge en totalleverandør som STP. De største fordelene oppnås oftest innenfor:

Kommunikasjon:
Kun en bedrift å forholde seg til gjennom hele utviklings- og industrialiseringsprosessen, og man unngår ”pulverisering” av ansvar ved å plassere totalansvaret hos STP.

Logistikk:
Produksjonsbestillinger skjer kun gjennom en leverandør

Kostnader:
Man unngår fordyrende påslag gjennom mange underleverandører. Av erfaring ser vi at de kostnadsmessige fordelene våre kunder oppnår ved å bruke STP som leverandør, øker med:

Dette betyr at produkter med høy grad av kompleksitet med mange delkomponenter hvor behovet for sammenstillingsgraden er stor, er typiske produkter hvor STP vil kunne redusere kostnadene betydelig for kundene sammenlignet med bruk av tradisjonelle (del-) leverandører.