(+47) 72 88 80 53 stp@stpas.no

Scandinavian Tooling & Production (STP)

STP har siden 1999 jobbet med produktutvikling og industriell produksjon. Vi har opparbeidet unik kompetanse og forståelse for hva som kreves for å industrialisere et produkt – fra idé til virkelighet. STP tar ansvar for design og teknisk produktutvikling og produserer komplette sammensatte produkter, halvfabrikata, emballasje og  brukermanualer. Vi kan påta oss gjennomføring av sertifiseringer hos akkrediterte samarbeidspartnere i henhold til lovverket  i de landene der produktene distribueres. Vår interne logistikk sikrer kostnadseffektiv og rask distribusjon over hele verden. Årlig leverer vi rundt 4 millioner produkter til ulike bransjer, alt fra delleveranser (komponenter) til komplette produktpakker produsert og sammenstilt ved våre  produksjons- og monteringslinjer.

Vi tilbyr smarte utviklings- og produksjonsløsninger til avtalt kvalitet og pris.

Distribusjon over hele verden

Vi tar hånd om distribusjon over hele verden, direkte til lager eller til detaljister.

Team

Roar Petersen
Roar Petersen

CEO

Tlf. (+47) 404 03 046
Epost: Roar Petersen

Anders Skjærvik

Anders Skjærvik

Marketing Director / MSc.

Tlf. (+47) 404 13 725
Epost: Anders Skjærvik
Anders Flaten

Anders Flaten

CTO

Tlf. (+47) 404 13 726
Epost: Anders Flaten
Tore A. Østerlie

Tore A. Østerlie

CMA

Tlf. (+47) 905 37 466
Epost: Tore A. Østerlie
Serge Gale

Serge Gale

Engineering/Electronics

Tlf. (+47) 944 23 414
Epost: Serge Gale

Kristin Lie Lysholm

Kristin Lie Lysholm

Accounting Manager

Tlf. (+47) 472 45 830
Epost: Kristin Lie Lysholm