(+47) 72 88 80 53 stp@stpas.no

Gear-/motor parts for Eltorque AS

9

Høy kvalitets gear-/motor deler for Eltorque AS

Produksjon av mekaniske deler til motorer og gear. I dette inngår ulike materialkvaliteter og produksjonsmetoder (maskinering, støping og sintring) med strenge krav til styrke og toleranse.