(+47) 72 88 80 53 stp@stpas.no

Utvalgte produkter som produseres av STP

Forbrukerprodukter

Utvalgte produkter produsert for forbrukermarkedet

GPS Radar

Stirio™ – Automatisk gryterører

ASSA ABLOY – ElSafe

Avisholder

VVS produkter

Utvalgte produkter produsert for det nordiske VVS-markedet

Quickbox

Fordelerskap

HYSS Kabinett

Gummi nipler

Hjelpemidler

Utvalgte produkter produsert for det forbrukermarkedet og helsevesenet

Troja Rullator

Topro Trillebord

Troja Walker

Topro Taurus

Industri

Utvalgte produkter produsert for industriell bruk

Søkelys/gear for skip – Norslight

Line fault indicator

Cavotec

Gear/motor parts – Eltorque

Elektronikk

Utvalgte produkter produsert som inneholder elektroniske komponenter og/eller programvare

GPS Radar

Atmel

Ticket validator

Forpakning og emballasje

Utvalgte forpakninger og emballasje

GPS RADAR

Stirio

Wine+

Andre eksempler