(+47) 72 88 80 53 stp@stpas.no

Sammenstilling

I de tilfeller hvor produkter består av mange delkomponenter av ulik art, vil kundene ofte ha store fordeler av å velge en totalleverandør som STP. De største fordelene oppnås oftest innenfor:

Kommunikasjon og ansvar:
Kun én bedrift å forholde seg til gjennom hele utviklings- og industrialiseringsprosessen, og man unngår ”pulverisering” av ansvar ved å plassere totalansvaret hos STP.

Logistikk:
Produksjonsbestillinger skjer kun gjennom en leverandør

Kostnader:
Man unngår fordyrende påslag gjennom mange underleverandører. Av erfaring ser vi at de kostnadsmessige fordelene våre kunder oppnår ved å bruke STP som leverandør, øker med:

  • Leveringsomfang (plast- og metallproduksjon + sammenstilling + emballasje + trykking + trykking bruksanvisninger + sertifiseringer + logistikk + frak ++)
  • Kompleksitet
  • Sammenstillingsgrad (behov for montering)

Dette betyr at produkter med høy grad av kompleksitet med mange delkomponenter hvor behovet for sammenstillingsgraden er stor, er typiske produkter hvor STP vil kunne redusere kostnadene betydelig for kundene sammenlignet med bruk av tradisjonelle (del-) leverandører.